DMCA.com Protection Status

Dokumentet që duhet t’i keni patjetër me veti kur vozitni automjetin

Për katër ditë, 17 personave në Prizren u konfiskohet patentë shoferi

Policia e Kosovës ka njoftuar për dokumentet që duhet t’i ketë patjetër me veti çdo vozitës për drejtimin e një mjeti.

Sipas policisë, çdo vozitës duhet që patjetër të ketë patentë shoferin, certifikatën e regjistrimit të automjetit, autorizimi nëse mjeti shfrytëzohet jashtë vendit, policën e sigurimit, raportin evropian të aksidenteve, dokumentet për kualifikim të shoferëve, certifikatën e vlefshme shëndetësore, kur me ligj parashikohet posedimi i saj dhe urdhëresën e punës ose autorizimin, të lëshuara nga institucionet publike apo private për drejtim të mjetit brenda vendit.

Njoftimi i plotë:

DOKUMENTET GJATË DREJTIMIT TË MJETIT!

-Patentën e shoferit,

-Certifikatën e regjistrimit të automjetit,

-Autorizimin, nëse mjeti shfrytëzohet për drejtim jashtë vendit,

-Urdhëresën e punës ose autorizimin, të lëshuara nga institucionet publike apo private për drejtim të mjetit brenda vendit,

-Policën e sigurimit,

-Raportin evropian të aksidenteve

(Shoferi – 50 euro

Institucioni i autorizuar – 500 deri 1500 euro)

-Dokumentet për kualifikim të shoferëve,

-Certifikatën e vlefshme shëndetësore, kur me ligj parashikohet posedimi i saj.